menu

Despre acest site

Acest site prezintă informaţiile de pe site-ul oficial al Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor - drpciv.ro - privitoare la rata de promovabilitate la examenul de obţinere a permisului auto, într-o formă mai uşor de folosit.

În cele ce urmează punem la dispoziţie răspunsuri la întrebări pe care e posibil să le aveţi.

De ce să folosesc topinstructoriauto.ro şi nu drpciv.ro?

Deşi prezentăm aceleaşi date, o facem într-o formă mult mai uşor de folosit. Datele de pe drpciv.ro se află în fişiere Excel, cîte un fişier per an, uneori per trimestru, pentru toate judeţele. Instructorii sînt ordonaţi după şcoală şi după nume, nu după procentul de promovabilitate. Formatul nu este consistent de la an la an, de exemplu pînă în anul 2013, numele instructorilor era afişat ca "nume prenume", iar în 2013 ca "prenume nume".

Aici, afişăm aceleaşi date, pentru fiecare judeţ în parte, iar focalizarea este pe procentul de promovabilitate (după care instructorii sînt ordonaţi descrescător).

Ce reprezintă procentul de promovabilitate?

Numărul de cursanţi admişi raportat la numărul total de cursanţi examinaţi, unde, conform explicaţiilor oferite de DRPCIV:

Număr candidaţi examinaţi: Total examinari cu rezultat admis sau respins la prima examinare la proba practică şi cu data examinării la proba practică în perioada specificată.

Număr candidaţi admişi: Total examinari cu rezultat Admis la Traseu la prima examinare şi cu data examinării la proba practică în perioada specificată şi care au rezultat Admis la proba teoretică la prima examinare (data examinării la teorie nu trebuie să fie în intervalul specificat).

De ce nu sînt date şi pentru anul curent?

Instituţia responsabilă - DRPCIV - publică aceste informaţii cu o frecvenţă anuală. Mai mult, conform ordinului nr. 268 din 8 decembrie 2010 (articolul 8, alineatul 8), data limită este de 31 martie:

(8) Statistica pentru anul precedent privind promovabilitatea la primul examen pentru fiecare şcoală de conducători auto şi pentru fiecare instructor auto de pregătire practică se publică anual, până la 31 martie, pe pagina de internet a D.R.P.C.I.V.

Dacă un instructor are procentul foarte mare, înseamnă că este (foarte) bun?

Procentul trebuie corelat şi cu numărul de candidaţi. Este posibil ca acel instructor să fie foarte nou, să aibă puţini candidaţi şi un procent foarte mare. În acelaşi timp un număr foarte mare de candidaţi şi un procent foarte mare se poate datora şi faptului că acel instructor are elevi pentru categoria C (care este mult mai uşor de obţinut, candidaţii fiind deja şoferi cu experienţă).

Cert este că un număr relativ mare de candidaţi şi un procent de promovabilitate mic, arată un instructor de evitat.

Ce limitări prezintă aceste date?

Deşi utile, datele furnizate de drpciv.ro suferă de cîteva limitări majore:

Ce semnificaţie au culorile albastru/roşu?

Am dorit să oferim o ghidare atunci cînd vă uitaţi la procentaje. Şi cea mai bună ni s-a părut ideea asta:

Dacă un instructor / o şcoală are, într-un an, un procent de promovabilitate mai mare sau egal cu procentul global al judeţului său, atunci procentul este afişat cu albastru. Altfel, este afişat cu roşu. În sensul că, avînd un procent mai mic decit media pe judeţ, se consideră că şcoala / instructorul "trage în jos" procentul judeţului.

Exemplu de afişări, pentru un judeţ cu media de 30%:

27%
71%

Toate datele despre școli de șoferi sau instructori auto, prezentate pe acest site, provin din documente publice, preluate de pe site-urile oficiale ale instituțiilor:

și sînt, prin urmare, conforme cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, articolul 5, alineatul 2, litera f:

Condiții de legitimitate privind prelucrarea datelor

Art. 5.

(2) Consimțămîntul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri:

f) cînd prelucrarea privește date obținute din documente accesibile publicului, conform legii;

Am nişte sugestii de îmbunătăţire, cum vă pot contacta?

Vă rugăm să accesaţi pagina de contact.