menu
Instructor auto

CORNEL FLORIN BACIU
Cluj

Şcoli de şoferi: BIA BLANCA AUTO SRL, BIA BLANCA SRL

Procent promovabilitate

51% (227 din 439)

Istoric

An Procent Examinaţi Admişi Şcoli
2017
53%
41 22 BIA BLANCA AUTO SRL
BIA BLANCA SRL
2016
49%
67 33 BIA BLANCA AUTO SRL
BIA BLANCA SRL
2015
42%
77 33 BIA BLANCA SRL
2014
0%
6 0 BIA BLANCA SRL
CRIM TRANS AUTO SRL
2013
39%
23 9 CRIM TRANS AUTO SRL
2012
43%
106 46 CRIM TRANS AUTO SRL
2011
58%
63 37 AGOSIM LAD SRL
CRIM TRANS AUTO SRL
2010
83%
56 47 CRIM TRANS AUTO SRL
Promovabilitate
51%
227admişi
439examinaţi
2017
53% (22 / 41)
2016
49% (33 / 67)
2015
42% (33 / 77)
2014
0% (0 / 6)
2013
39% (9 / 23)
2012
43% (46 / 106)
2011
58% (37 / 63)
2010
83% (47 / 56)