menu
Școala de șoferi

ALFA INSTRUIRE S.A. CLUJ
Cluj

Procent promovabilitate

61% (1042 din 1696)

Istoric

AN PROCENT EXAMINAŢI ADMIŞI INSTRUCTORI
2011
56%
1045 586 52
2010
70%
651 456 53

Instructori

Procentul e relativ la această şcoală de şoferi

# Nume Procent Examinaţi Admişi Ani
1 GHEORGE ALEXANDRU DUBAU 100% 1 1 2010
2 GRIGORE BAIAS 100% 1 1 2010
3 IOAN CIACOI 100% 4 4 2010
2011
4 IOAN RUS 100% 1 1 2010
2011
5 MIHAIL BERINDEAN 100% 1 1 2010
6 EMIL RUSU 93% 95 89 2010
2011
7 IONEL DUMITRU CRISAN 85% 7 6 2010
2011
8 LEVENTE FRANCISC KUDOR 83% 73 61 2010
2011
9 IOAN MARIAN VARGA 82% 45 37 2010
2011
10 MIHALY JAKAB 80% 120 96 2010
2011
11 IOAN TURDEAN 77% 9 7 2010
2011
12 ATTILA S KOPENETZ 74% 50 37 2010
2011
13 GHEORGHE STANCIU 71% 7 5 2010
2011
14 IOAN VARI 70% 24 17 2010
2011
15 ALEXANDRU MARTONOS 68% 48 33 2010
2011
16 NICOLAE DRAGAN 67% 34 23 2010
2011
17 CONSTANTIN RISTEA 66% 3 2 2010
2011
18 FRANCISC KORPOS 66% 21 14 2010
2011
19 GIGEL CIOCIRLAN 66% 3 2 2011
20 DAN CRISTIAN DUMA 65% 20 13 2010
2011
21 NICOLAE LAPUSTE 63% 38 24 2010
2011
22 VIRGIL LAZAR 63% 19 12 2010
2011
23 VASILE ARTIUDEAN 62% 45 28 2010
2011
24 GIGEL CIOCARLAN 60% 33 20 2010
2011
25 MARTIAN MOCAN 60% 43 26 2010
2011
26 ANDRAS KOCSIS 60% 25 15 2010
2011
27 TOADER GHERMAN 60% 25 15 2010
2011
28 VICTOR VIOREL LOSONTI 60% 15 9 2010
2011
29 I PETRU PLESA 59% 49 29 2010
2011
30 CALIN IOAN NEGRU 57% 52 30 2010
2011
31 IOAN KALMAN 56% 23 13 2010
2011
32 ION RUS 55% 61 34 2010
2011
33 IOAN BUTUR 55% 20 11 2010
2011
34 MIHAI ABRUDAN 54% 24 13 2010
2011
35 LUCIAN PAVEL GADALEAN 53% 49 26 2010
2011
36 GHEORGHE MOLDOVAN 52% 21 11 2010
2011
37 LIVIU DORIN SILAGHI 52% 44 23 2010
2011
38 IOAN DUMA 52% 75 39 2010
2011
39 ALEXANDRU NICIPORUC 50% 16 8 2010
2011
40 ATTILA KOPENETZ 50% 4 2 2011
41 GRIGORE COSTIN 50% 8 4 2010
2011
42 NICOLAE GHERMAN 50% 16 8 2010
2011
43 SANDU MARCEL DUMBRAVA 50% 6 3 2010
2011
44 DAN AURELIAN CIOGOLAS 49% 81 40 2010
2011
45 MIHAI SZEKELY 49% 53 26 2010
2011
46 ANTON APACZAI 47% 48 23 2010
2011
47 ATTILA DIOSZEGHI 46% 50 23 2010
2011
48 VASILE FEURDEAN 45% 61 28 2010
2011
49 LUCIAN D PORUMB 45% 11 5 2010
2011
50 VASILE DAMIAN 42% 21 9 2010
2011
51 RUDOLF LASZLO KUNCIK 42% 19 8 2010
2011
52 ZOLTAN VINCZE 40% 45 18 2010
2011
53 MARIA GOIA 35% 14 5 2010
2011
54 NICOLITA NITISOARA 28% 7 2 2010
2011
55 FERENC MULLER 25% 8 2 2010
2011
Promovabilitate
61%
1042admişi
1696examinaţi
2011
56% (586 / 1045)
2010
70% (456 / 651)
Instructori55 activi în 2010 – 2011
Ordonare după
promovabilitate
Agregare date
2010 – 2011
keyboard_arrow_right
GHEORGE ALEXANDRU DUBAU
100% (1 / 1)
keyboard_arrow_right
GRIGORE BAIAS
100% (1 / 1)
keyboard_arrow_right
IOAN CIACOI
100% (4 / 4)
keyboard_arrow_right
IOAN RUS
100% (1 / 1)
keyboard_arrow_right
MIHAIL BERINDEAN
100% (1 / 1)
keyboard_arrow_right
EMIL RUSU
93% (89 / 95)
keyboard_arrow_right
IONEL DUMITRU CRISAN
85% (6 / 7)
keyboard_arrow_right
LEVENTE FRANCISC KUDOR
83% (61 / 73)
keyboard_arrow_right
IOAN MARIAN VARGA
82% (37 / 45)
keyboard_arrow_right
MIHALY JAKAB
80% (96 / 120)
keyboard_arrow_right
IOAN TURDEAN
77% (7 / 9)
keyboard_arrow_right
ATTILA S KOPENETZ
74% (37 / 50)
keyboard_arrow_right
GHEORGHE STANCIU
71% (5 / 7)
keyboard_arrow_right
IOAN VARI
70% (17 / 24)
keyboard_arrow_right
ALEXANDRU MARTONOS
68% (33 / 48)
keyboard_arrow_right
NICOLAE DRAGAN
67% (23 / 34)
keyboard_arrow_right
CONSTANTIN RISTEA
66% (2 / 3)
keyboard_arrow_right
FRANCISC KORPOS
66% (14 / 21)
keyboard_arrow_right
GIGEL CIOCIRLAN
66% (2 / 3)
keyboard_arrow_right
DAN CRISTIAN DUMA
65% (13 / 20)
keyboard_arrow_right
NICOLAE LAPUSTE
63% (24 / 38)
keyboard_arrow_right
VIRGIL LAZAR
63% (12 / 19)
keyboard_arrow_right
VASILE ARTIUDEAN
62% (28 / 45)
keyboard_arrow_right
GIGEL CIOCARLAN
60% (20 / 33)
keyboard_arrow_right
MARTIAN MOCAN
60% (26 / 43)
keyboard_arrow_right
ANDRAS KOCSIS
60% (15 / 25)
keyboard_arrow_right
TOADER GHERMAN
60% (15 / 25)
keyboard_arrow_right
VICTOR VIOREL LOSONTI
60% (9 / 15)
keyboard_arrow_right
I PETRU PLESA
59% (29 / 49)
keyboard_arrow_right
CALIN IOAN NEGRU
57% (30 / 52)
keyboard_arrow_right
IOAN KALMAN
56% (13 / 23)
keyboard_arrow_right
ION RUS
55% (34 / 61)
keyboard_arrow_right
IOAN BUTUR
55% (11 / 20)
keyboard_arrow_right
MIHAI ABRUDAN
54% (13 / 24)
keyboard_arrow_right
LUCIAN PAVEL GADALEAN
53% (26 / 49)
keyboard_arrow_right
GHEORGHE MOLDOVAN
52% (11 / 21)
keyboard_arrow_right
LIVIU DORIN SILAGHI
52% (23 / 44)
keyboard_arrow_right
IOAN DUMA
52% (39 / 75)
keyboard_arrow_right
ALEXANDRU NICIPORUC
50% (8 / 16)
keyboard_arrow_right
ATTILA KOPENETZ
50% (2 / 4)
keyboard_arrow_right
GRIGORE COSTIN
50% (4 / 8)
keyboard_arrow_right
NICOLAE GHERMAN
50% (8 / 16)
keyboard_arrow_right
SANDU MARCEL DUMBRAVA
50% (3 / 6)
keyboard_arrow_right
DAN AURELIAN CIOGOLAS
49% (40 / 81)
keyboard_arrow_right
MIHAI SZEKELY
49% (26 / 53)
keyboard_arrow_right
ANTON APACZAI
47% (23 / 48)
keyboard_arrow_right
ATTILA DIOSZEGHI
46% (23 / 50)
keyboard_arrow_right
VASILE FEURDEAN
45% (28 / 61)
keyboard_arrow_right
LUCIAN D PORUMB
45% (5 / 11)
keyboard_arrow_right
VASILE DAMIAN
42% (9 / 21)
keyboard_arrow_right
RUDOLF LASZLO KUNCIK
42% (8 / 19)
keyboard_arrow_right
ZOLTAN VINCZE
40% (18 / 45)
keyboard_arrow_right
MARIA GOIA
35% (5 / 14)
keyboard_arrow_right
NICOLITA NITISOARA
28% (2 / 7)
keyboard_arrow_right
FERENC MULLER
25% (2 / 8)
Datele afişate sînt relative la această şcoală de şoferi.